phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Calendr

Dyddiadau Tymor 2016-2017

Tymor Tymor yn Dechrau Tymor yn Gorffen Gwyliau Hanner Tymor Tymor yn Dechrau Tymor yn Gorffen
Dechrau Gorffen
Yr Hydref 2016 Dydd Iau 1 Medi Dydd Gwener 21 Hydref Dydd Llun 24 Hydref Dydd Gwener 28 Hydref Dydd Llun 31 Hydref Dydd Gwener 16 Rhagfyr
Y Gwanwyn 2017 Dydd Mawrth 3 Ionawr Dydd Gwener 17 Chwefror Dydd Llun 20 Chwefror Dydd Gwener 24 Chwefror Dydd Llun 27 Chwefror Dydd Gwener 7 Ebrill
Yr Haf 2017 Dydd Llun 24 Ebrill Dydd Gwener 26 Maid Dydd Llun 29 Mai Dydd Gwener 2 Mehefin Dydd Llun 5 Mehefin Dydd Mawrth 25 Gorffennaf

Bydd ysgolion ar gau i ddisgyblion ar gyfer HMS/paratoadau staff am 5 niwrnod rhwng dydd Iau, 1 Medi 2016 a dydd Gwener, 21 Gorffennaf 2017.

Gwyliau'r Banc

Gŵyl y Banc Dydd Calan 2 Ionawr 2017
Gwener y groglith 14 Ebrill 2017
Llun y Pasg 17 Ebrill 2017
Gwyl Banc Calan Mai 1 Mai 2017
Gwyl Banc y Gwanwyn 29 Mai 2017
Gŵyl Banc yr Haf 28 Awst 2017

Dyddiadau HMS

  • 01/09/16
  • 02/09/16
  • 21/11/16
  • 17/02/17
  • 30/06/17

Dyddiadau Tymor 2017-2018

Tymor Tymor yn Dechrau Tymor yn Gorffen Gwyliau Hanner Tymor Tymor yn Dechrau Tymor yn Gorffen
Dechrau Gorffen
Yr Hydref 2017 Dydd Llun 4 Medi Dydd Gwener 27 Hydref Dydd Llun 30 Hydref Dydd Gwener 3 Hydref Dydd Llun 6 Tachwedd Dydd Gwener 22 Rhagfyr
Y Gwanwyn 2018 Dydd Llun 8 Ionawr Dydd Gwener 16 Chwefror Dydd Llun 19 Chwefror Dydd Gwener 23 Chwefror Dydd Llun 26 Chwefror Dydd Iau 29 Mawrth
Yr Haf 2018 Dydd Llun 16 Ebrill Dydd Gwener 25 Mai Dydd Llun 28 Mai Dydd Gwener 1 Mehefin Dydd Llun 4 Mehefin n Dydd Mawrth 24 Gorffennaf

Gwyliau'r Banc

Gwener y groglith 30 Mawrth 2018
Llun y Pasg 2 Ebrill 2018
Gwyl Banc Calan Mai 7 Mai 2018
Gwyl Banc y Gwanwyn 28 Mai 2018

Dyddiadau HMS

  • I’w gadarnhau’

Nosweithiau rhieni 2016/7

Dyddiad Digwyddiad
21 MediBl.12 - Noson Cyswllt
21 MediBl.13 - Noson Addysg Uwch
14 TachweddBl.11 - Noson Rhieni
7 RhagfyrChweched - Noson Rhieni
8 RhagfyrChweched - Noson Rhieni (Gwyr)
18 IonawrBl.10 - Noson Rhieni
26 IonawrBl.11 - Noson Dewisiadau 16+
6 ChwefrorBl.9 - Noson Rhieni
9 MawrthBl.8 - Noson Rhieni
15 MawrthBl.9 - Noson Opsiynau
22 MawrthBl.7 - Noson Rhieni
3 GorffennafNoson Rhieni Pontio

Pontio CA2/3 2016/7

Manylion i ddilyn

Teithiau 2016/7

Dyddiad Digwyddiad
12 - 16 MediBl.7 - Llanmadog
20 - 23 MediBl.10 - Rhosilli
20 MediBl.10 - Ymweliad Cyfryngau
7 HydrefTaith 'Jane Eyre: Parsonage Museum' (Sir Efrog) a 'Streetcar Named Desire'
10 - 14 HydrefBl.10 - Rhosilli
10 - 14 HydrefBl.10 - Taith Pontio
14 HydrefChweched - Taith lenyddol
31 HydrefBl.8 - Techniquest
14 TachweddBl.12 - Taith Theatr
16 TachweddChweched - Glanllyn
1 RhagfyrBl.12 - Taith 'A Christmas Carol'
2 RhagfyrTaith 'Clothes Show Live'
6 RhagfyrBl.7 - Taith i weld Pantomeim 'Blodeuwedd'
17 - 23 ChwefrorTaith Dyniaethau UDA
20 - 24 MawrthRygbi 7 bob Ochr - Rosslyn Park
8 - 12 MaiBl.8 - Rhosilli
16 MehefinBl.8 - Taith Cymraeg i Bae Caerdydd
12 - 14 GorffennafBl.6 - Llangrannog

Cyffredinol 2016/7

Dyddiad Digwyddiad
8 Medi Bl. 7, 10 & 12 - Lluniau Ysgol
8 - 9 Medi Bl.13 - Cynhadledd Daearyddiaeth (Aberystwyth)
14 Medi Bl.12 - Gweithdy BAC
21 Medi Bl.7 - Hyfforddiant Diogelwch Bws
26 - 30 Medi Ffair Llyfrau Scholastic
26 Medi Gweithgareddau Diwrnod Cenedlaethol Ieithoedd Ewropiaidd
27 Medi Bl.7 & 8 - Hwylras (Plant dros Blant)
28 Medi Gweithdy Dadlau Prifysgol
29 Medi Pencampwriaeth Dadlau Cymru
30 Medi Gwaith Maes Blwyddyn 11
30 Medi Diwrnod Mwy Abl a Thalentog Gwyddoniaeth
5 Hydref Diwrnod Mwy Abl a Thalentog Addysg Gorfforol
6 Hydref ABCh 1
10 Hydref Hyfforddiant Shakespeare
11 Hydref Diwrnod Dathlu T.Llew Jones
12 Hydref Diwrnod Cenedlaethol Sbaen
14 Hydref Bl.12 - Gwaith Maes Daearyddiaeth
1 Tachwedd Treialon Nofio'r Urdd
8 Tachwedd Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus y Rotari
15 Tachwedd Bl. 7 & 8 - Perfformiad Gwyl Shakespeare
17 Tachwedd ABCh 2
17 Tachwedd Bl. 7 & 8 - Perfformiad Gwyl Shakespeare
17 Tachwedd Bl.11 & 13 - Ffug Cyfweliadau
17 Tachwedd Twrnament Pel Rwyd yr Urdd
18 Tachwedd Bl.11 - Ffug Cyfweliadau
28 Tachwedd Chweched - Darlithoedd Safon Uwch
29 Tachwedd Gala Nofio'r Urdd
13 Rhagfyr Bl.13 - Gweithdy Cemeg
14 Rhagfyr Noson Cyflwyno Tystysgrifau - TGAU a Safon Uwch
14 Rhagfyr Twrnament Rhynglysol
11 Ionawr Bl.12 - Gwaith Maes Daearyddiaeth
24 Ionawr ABCh 3
26 Ionawr Diwrnod Mwy Abl a Thalentog Dyniaethau
30 Ionawr Gweithgareddau Blwyddyn Newydd Tseinieaidd
6 Chwefror Bl.12 - Darlith Safon Uwch Jane Eyre
9 Chwefror Gwaith Maes Daearyddiaeth
14 - 15 Chwefror Ymarferion Eisteddfod Ysgol
15 Chwefror ABCh 4
16 Chwefror Eisteddfod Ysgol
1 Mawrth Seremoni Cadeirio
2 Mawrth Diwrnod y Llyfr
3 Mawrth Bl.11 - Asesiad Allanol TGAU Addysg Gorfforol
13 - 17 Mawrth Wythnos Gwyddoniaeth
17 Mawrth Cystadleuaeth Gwyddoniaeth
21 Mawrth Bl.6 - Gweithgaredd Entrepreneuraidd
22 Mawrth Bl.8 & 9 - Pigiadau HPV
30 - 31 Mawrth Bl. 11 - Arholiad TGAU Celf
3 Ebrill Gwersi Sgiliau CA3
3 - 4 Ebrill Chweched - Arholiad Llafar Cymraeg Safon Uwch
4 Ebrill Twrnament Rhynglysol
5 Ebrill Bl.12 - Ffair UCAS
5 - 6 Ebrill Twrnament 7-bob ochr yr Urdd
6 Ebrill Bl.11 - Arholiad Llafar Llenyddiaeth Cymraeg
26 Ebrill Chweched - Asesiad Allanol Safon Uwch Addysg Gorfforol
28 Ebrill Chweched - Arholiad Safon Uwch Celf
3 - 5 Mai Chweched - Arholiad Safon Uwch Cemeg
3 Mai Athletau'r Sir
15 Mai Bl.9 - Pigiadau
26 Mai Bl.13 - Seremoni Ffarwelio
29 Mai - 2 Mehefin Eisteddfod yr Urdd
14 Mehefin Athletau'r Sir
15 Mehefin ABCh 5
21 Mehefin Diwrnod Pontio
22 Mehefin Prom Blwyddyn 11
23 Mehefin Mabolgampau
28 Mehefin Proms Pontio
3 - 7 Gorffennaf Chweched - Wythnos Dringo'n Uwch
3 - 7 Gorffennaf Bl.10 - Wythnos Her Dinasyddiaeth
6 - 7 Gorffennaf Gwaith Maes Daearyddiaeth TGAU
10 - 14 Gorffennaf Wythnos Bontio
10 - 14 Gorffennaf Wythnos y BAC
11 Gorffennaf Diwrnod Antur
12 Gorffennaf ABCh 6
14 Gorffennaf Gweithgareddau Diwrnod Cenedlaethol Ffrainc
17 - 21 Gorffennaf Wythnos y BAC - Byd Gwaith
18 Gorffennaf Twrnament Rhynglysol