School Logo

FFURFLEN ARCHEBU GWISG YSGOL - MERCHED

ENW: …………………………………… DOSBARTH: ……………….

Gwisg Ysgol Pris Maent ar gael Maint Nifer Cyfanswm Wedi derbyn
Crys Polo Cotwm Gwyn gyda logo'r ysgol £9.00 28" - 46"        
Crys Chwys Nefi gyda logo'r ysgol £10.00 28" - 46"        
Hwdi £15.00 28" - 46"        
Gwisg Chwaraeon
Crys Chwys Lliw Gwin gyda logo'r ysgol £10.00 28" - 46"        
Blowsen Chwaraeon Glas Golau gyda Logo'r ysgol £7.50 30" - 44"        
Sanau - lliw gwin â streipen las golau £5.00 2 - 6, 7 - 11, 11 - 13        
Sgert â siorts ar y cyd gyda logo'r ysgol £13.50 28" - 44"        
Twsus Chwys £17.00 32" - 44"        
Siorts sidan gyda logo'r ysgol £6.50 28" - 46"        

Cyfanswm: £_________

Disglwylir i bob merch wisgo:

*Rhaid talu gyda’r archeb.

*Sieciau yn daladwy i Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe