phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Llwyddiant yn rownd derfynnol Undeb Siarad Cyhoeddus Lloegr

Ar ôl rownd derfynol ‘Performing Shakespeare’, (a drefnwyd gan yr ESU a chynhaliwyd yn Dartmouth House, Llundain) rhaid llongyfarch Steffan a Manon, enillwyr haeddiannol y ‘duologue’ gorau am ddetholiad o’r ‘Tempest’! Bu’r gynulleidfa’n chwerthin gyda nhw wrth iddynt arddangos eu perfformiad brwd ac egniol, tra bod ei athrawes (eu cefnogwr mwyaf brwdfrydig), Mrs Naomi Tootill-Evans yn falch iawn ohonynt. Mae eu llwyddiant yn dipyn o gamp wrth iddynt guro ysgolion ledled Cymru a Lloegr! Yn ogystal, cafodd pob un o’r tair gwobr posib eu cipio gan ddisgyblion o ysgolion yn Ne Cymru.

ESU Final Shakespeare project 1

Amserlen Adolygu Gwyliau’r Pasg

Dydd Llun 30/3/2015 Blwyddyn 11 (Set 4) Adolygu Llenyddiaeth a Iaith 9.00 – 12.00 CS
Blwyddyn 11 (Set 1) Adolygu Llenyddiaeth a Iaith 9.00 – 1.00 NTE
Blwyddyn 11 (Set 2) Adolygu Saesneg 12.30 – 3.00 VJ
Blwyddyn 12 a 13 TGCh (yn Ysgol Gwyr) 10.00 – 3.00 GJE/JF
Blwyddyn 12 Saesneg Llen 12.00 – 3.00 CS
Blwyddyn 12 Addysg Grefyddol 9.30 – 12.00 RJ
Blwyddyn 13 Adolygu ‘King Lear’ 9.30 – 1.00 VJ
Dydd Mawrth 31/3/2015 Blwyddyn 10 Saesneg (Set 3) 9.00 – 11.00 NTE
Blwyddyn 11 Gwasnaethau Cyhoeddus 9.30 – 12.00 LM
Blwyddyn 11 Iechyd a Gofal 9.30 – 12.00 BW
Blwyddyn 12 a 13 Lletygarwch 9.30 – 11.30 JM
Blwyddyn 12 Daearyddiaeth 9.00 – 12.00 BSD
Dydd Mercher 1/4/2015 Blwyddyn 11 Daearyddiaeth 9.00 – 1.00 RK
Blwyddyn 10 ac 11 Astudiaethau Busnes 9.30 – 12.30 JF
Blwyddyn 11 Astudiaethau Cyfryngau 10.00 – 3.00 NE
Blwyddyn 12 Cemeg 9.30 – 3.30 SG
Dydd Iau 2/4/2015 Blwyddyn 12 Seicoleg 9.00 – 3.00 NT
Blwyddyn 10 DT 9.30 – 12.30 MB

Gwener y Groglith

 

Dydd Llun y Pasg
Dydd Mawrth 7/4/2015 Blwyddyn 12 Cymraeg  9.00 – 1.00 MJ a REJ
Blwyddyn 11 Cemeg Trifflyg (Cem 3)  9.30 – 12.00 SG
Blwyddyn 11 Cemeg (Set 2)  1.00 – 3.30 SG
Dydd Mercher 8/4/2015 Blwyddyn 11 Addysg Gorfforol  9.30 – 12.00 RhT
Blwyddyn 11 Set 1 Cemeg 9.30 – 12.00 SG
Dydd Iau 9/4/2015 Blwyddyn 11 BTEC Gwas Cyhoeddus 9.30 – 1.30 GD
Blwyddyn 11 Drama 10.00 – 2.00 MWC
Blwyddyn 11 Cymraeg (Set 1) 10.00 – 12.30 CL
Blwyddyn 11 Astudiaethau Cyfryngau 10.00 – 4.00 NE
Dydd Gwener 10/4/2015
Dim Sesiwn

 

Copi o’r amserlen i argraffu (PDF)

Ser ffilmio ac animeiddio Bryn Tawe

Ym mis Rhagfyr cafodd 15 o flwyddyn 7 ail ddiwrnod o weithdy dan nawdd Llenyddiaeth Cymru a’r prosiect Dylanwad. Daeth yr actor Nick McGaughey a’r artist Owain Llewelyn i’r ysgol i weithio gyda’r disgyblion a chreu ffilm o waith Dylan Thomas, ‘Return Journey’. Recordiodd y disgyblion synnau a lleisiau cyn mynd ati i ffilmio ac arbrofi gyda golau a chysgod ac effeithiau sain. Roedd y disgyblion wedi mwynhau’n fawr ac mae’r gwaith gorffenedig yn drawiadol iawn.

Yn ôl yn Haf 2013 bu rhai o flwyddyn 7 yn rhan o brosiect uchelgeisiol i greu ffilm animeiddiedig am fywyd Daniel James. Clywom yn ddiweddar bod y ffilm wedi ei henwebu ar gyfer un o wobrau Zoom eleni sef gwobrau gwyl ffilmiau pobl ifanc Cymru. Mae’r ffilm wedi ei henwebu yn y categori animeiddio gorau, oedran 8-13. Bydd y seremoni yn cael ei chynnal ar nos Wener y 27ain o Fawrth yng Ngholeg Penybont. Tipyn o lwyddiant!

Goliau Darllen

Fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr ym Mryn Tawe, bu rhai o fechgyn blwyddyn 8 yn datblygu eu sgiliau darllen yng nghwmni cynrychiolwyr o glwb pêl-droed Abertawe, cyn-chwaraewr Lee Trundle, a’r enwog, Kevin Johns. Cafodd y disgyblion cyfle i ddarllen am hanes llewyrchus yr Elyrch wrth ymarfer sgiliau sgimio a sganio, cyn holi ein gwesteion am eu hoff atgofion o glwb pêl-droed Abertawe. Uchafbwyntiau’r ymweliad oedd clywed Lee Trundle yn pwysleisio pa mor bwysig yw darllen o fewn gyrfa chwaraewr pêl-droed proffesiynol, tra oedd Kevin Johns wedi son am sut mae’n cael ei ysbrydoli gan ddramâu Shakespeare. Gweler llun o’r disgyblion gyda Lee, Kevin, Mr Simon Davies a Mr Chris Shaw (wedi gwisgo fel Rupert the Bear).

 SAM_0860  SAM_0864

Staff a disgyblion yn gwylio’r eclips

 20150320_102206  20150320_102023
 20150320_101318  Eclips 1
 Heledd eclips Jpeg

7 bob ochr Berkhamsted bl8 8/3/15

7 bob ochr Berkhamsted bl8 8/3/15

Sgwad – Aron Owen (capten), Theo Morris, Casey Williams, Robert Halfpenny, Stephen Jenkins, Joshuah Carrington, Towyn Bevan, Steffan Leonard, Jack Brooks, Rhys Michaels, Jac Lewis, Charlie Crocker

Aeth y tîm rygbi 7 bob ochr bechgyn bl8 fyny am Lundain dros y penwythnos i chwarae yn nhwrnamaint 7 bob ochr Berkhamsted. Dyma’r tro cyntaf i dîm o Fryn Tawe fynychu’r gystadleuaeth. Wedi profiad gwych, mi fydd lawr yn y calendr yn flynyddol o hyn ymlaen. Roedd 64 o ysgolion o bob rhan o Brydain, gydag un neu ddau o dramor wedi gwneud y trip i Berkamsted, gyda chynrychiolaeth gref o Gymru. Rhaid canmol cyfleusterau a threfnwyr y gystadleuaeth, roedd popeth yn rhedeg fel wats.

Gem 1 – Bryn Tawe 7 v 31 Coleg Esgob Stortford

Mewn hanner cyntaf digon tyn, gwelwyd hi’n anodd i Fryn Tawe gael mewn i’r gêm, gyda chamgymeriadau yn ei’n gadel lawr. Gelli’r rhoi’r camgymeriadau lawr i ychydig o nerfau gêm gyntaf. Sgoriwyd Esgob Stortford gais cyn yr hanner a oedd yn dipyn o ergyd, wedi hanner rhwystredig. Agorwyd y llifddor yn amddiffyn Bryn Tawe yn yr ail hanner gan ildio pedair cais. Roedd y clasur o linell ‘deffrwch bois ri’ ni dal ar y bws’ i’w glywed yn atseinio o gwmpas y cae. Sgoriwyd cais unigol o safon gan Joshuah Carrington wrth iddo ddangos ei gyflymder gan garlamu lawr yr asgell dde, Casey Williams gyda’r trosiad. Dechreuad siomedig, er y sgôr roedd y gêm yno i’w hennill.

Seren y gêm Bryn Tawe – Theo Morris

Gem 2 – Bryn Tawe 5 v 0 Ysgol Ramadegol Kirkham

Ysgol Ramadegol Kirkham o gyrion Blackpool oedd ei’n gwrthwynebwyr yn yr ail gêm. Gornest eithriadol o dyn rhwng dau dîm tebyg ei gallu. Torrodd Kirkham lawr yr asgell dde yn eiliadau cyntaf, roedd cais i’w weld yn anochel ond i dacl wyrthiol gan Theo Morris ar linell gais ei hun gan achosi iddynt daro ymlaen. Gwelwyd fwy o lif i chwarae Bryn Tawe, er hyn roeddem yn chwarae steil rygbi pymtheg bob ochr gan edrych am y llwybr tarw lawer gormod yn lle gadel y bel wneud y gwaith. Di-sgor ar yr hanner gyda phopeth i’w chwarae amdano yn yr ail hanner. Neges ar yr egwyl oedd lledu’r bêl. Yn wir gwelwyd llawer fwy o ledu yn yr ail hanner, gyda’r bechgyn yn dechrau setlo a chwarae steil agored oedd yn llwyddiannus wrth iddyn nhw dorri trwyddo ond i daclo da Kirkham ei’n cadw mas. Gydag ychydig funudau yn weddill, wedi dwylo da gan Jac Lewis a Stephen Jenkins, cafodd y gwibiwr Joshuah Carrington eu rhyddhau lawr yr ystlys chwith. Dangosodd draed cyflym a chydbwysedd bendigedig gan ochrgamu a churo dau amddiffynnwr i sgorio cais gwbl allweddol. Rhaid canmol ymdrechion amddiffynnol y bechgyn gyda Robert Halfpenny yn enwedig yn darllen y gêm yn effeithiol gan ysgubo tu ôl i wneud ambell dacl fyddai Leigh Halfpenny ei hun wedi bod yn falch ohono.

Seren y gêm Bryn Tawe – Joshuah Carrington

Gem 3 – Bryn Tawe 33 v Ysgol Ramadegol Wisbech 10

Chwaraewyd gyda steil arbennig o’r gic gyntaf gan ledu’r bêl yn ogoneddus. Dangoswyd dealltwriaeth a sgiliau da o’r gêm 7 bob ochr gan Jack Brooks wrth iddo fylchu cyn lledu’r bêl, Robert Halfpenny drosodd am gais o fewn y munud cyntaf. Dyma’r llwyfan ble ddisgleiriodd Rhys ‘y dinistriwr’ Michaels, taranodd am gais yn yr hanner cyntaf wedi platform soled gan Towyn Bevan, y blaenwyr yn cymered gweithred dim nonsense tuag at y gêm 7 bob ochr. Wedi sgiliau trafod slic gan Steffan Leonard ac Aron Owen sugnodd Rhys Michaels amryw o amddiffynwyr cyn cael ei ddwylo’n rhydd i ddadlwytho i’r ddynameg Robert Halfpenny blymio drosodd, Halfpenny eto yn y lle cywir ar yr adeg gywir. Perl o gais agorwyd y sgôr yn yr ail hanner. Cais ble chwaraeodd y saith ar y cae eu rhan, wrth iddynt fynd drwy’r cymalau gan gadw’r bêl am gyfnod hir, gan osgoi taclwyr. Holltodd Rhys Michaels yr amddiffyn gydag ongl eithriadol, bwmpiodd amddiffynnwr nes roedd fel seren fôr ar y llawr, gyda newid mewn cyflymder gwych gan y dinistriwr brasgamodd lawr yr ystlys dde cyn llorio gwrthwynebwr arall, yna phas dim edrych mâs y bac i Aron Owen hawlio’r cais. Yn amlwg Rhys Michaels wedi bod yn gwneud eu waith cartref gan wylio clipiau o’r arwr saith bob ochr Waisale Serevi cyn y daith lan i Lundain.

Seren y gêm Bryn Tawe – Rhys Michaels

Wedi’r fuddugoliaeth swmpus yng ngem olaf y grŵp roeddem yn yr ail safle a trwyddo i gystadleuaeth y plât. Wrth iddym ddisgwyl am ei’n gwrthwynebwyr yn rownd yr 16 olaf, death a gwen i’r wyneb, gan glywed rhai o wyrion bonedd ysgolion Lloegr yn trafod effaith y Cymry ar y caeau chwarae. ‘I say, the Welsh boys are a feisty bunch, playing some cracking rugby’ oedd llinell i mi ddigwydd glywed. Bechgyn Penlan yn amlwg yn gosod eu marc ar y gystadleuaeth!

Rownd 16 olaf – Bryn Tawe 22 v 10 Ysgol Ramadegol Reigate

Roeddem gyda’n cefnau i’r wal trwy’r hanner cyntaf, gan ildio dwy gais oedd llawer rhu rhwydd i Reigate. Gyda chamgymeriadau yn ymgripiad mewn i’n gêm roedd Mr Davies a Mr ap Myrddin yn tynnu gwallt o’i corryn ar yr ystlys, emosiwn y gêm yn ormod i’r ddau! Yn chwarae olaf yr hanner death cais allweddol i Fryn Tawe. Stephen Jenkins gyda’r dacl cyn i Charlie Crocker rwygo’r bêl a chysgodi’r ystlys i sgorio yn y gornel chwith. Wedi trafodaeth lem hanner amser death y bechgyn mâs a thân yn ei boliau am yr ail hanner. Neges ar yr hanner oedd rhoi pwysau yn amddiffynnol ar y gwrthwynebwyr o Surrey, yn wir dyna wnaeth Bryn Tawe gan hela fel pac o flaidd, gan fforsio’r camgymeriadau yna cyfalafu gan sgorio ar unrhyw bêl rydd. Clod enfawr felly i ymdrechion y bechgyn yn enwedig yn amddiffynnol. Buddugoliaeth wych yn erbyn ysgol sy’n cael eu hyfforddi gan gyn hyfforddwr y Dreigiau Paul Turner.

Seren y gêm Bryn Tawe – Stephen Jenkins

Gem y chwarteri – Bryn Tawe 7 v 10 Bro Morgannwg

Roedd ysbryd a hyder yn uchel rhwng y bechgyn wrth fynd mewn i’r gêm, wrth gynhesu fyny roedd teimlad da gyda’r ffocws yn amlwg. Wedi ychydig o funudau roedd hi i’w weld am fod yn gêm eithriadol o agos, gyda llawer o’r chwarae’n cael eu gwneud yng nghanol y cae. Dangoswyd amddiffyn da gan y ddau dîm. Rhaid canmol steil Bro Morgannwg o chwarae, ble roeddent yn lledu a chadw’r bel yn wych. Gweithiodd eu tactegau’n dda wrth iddynt ledu’r bêl a chael dwy gais tuag at ddiwedd yr hanner wrth i’w bechgyn cyflym gael ar y tu fâs i’n llinell amddiffynnol. Roedd cyfleoedd yno i Fryn Tawe, ond penderfyniadau anghywir o ddal ar y bêl yn lle rhoi’r bas yn gwastraffu cyfleoedd euraidd. Daeth cais i’r bechgyn mewn marŵn drwy gyflymder Joshuah Carrington, oedd wedi dal y llygaid drwy gydol y twrnamaint. Wedi pas lac gan Fro Morganwg death cyfle am gais buddugol gyda thri deg eiliad yn weddill ar y cloc, ond y bêl yn llithro o’r dwylo wrth drio’i chodi. Aeth y bêl dros yr ystlys a death twrnament Bryn Tawe i ben. Roedd y gêm yno i’w hennill, ond nid oedd am fod y tro hyn.

Seren y gêm Bryn Tawe – Jac Lewis.

Seren y twrnamaint Bryn Tawe – Joshuah Carrington.

Datblygodd perfformiadau’r tîm yn aruthrol wrth i’r dydd fynd yn ei flaen. Roedd ei’n steil o chwarae yn glod i’r ysgol. Cynrychiolodd y bechgyn Bryn Tawe yn arbennig. Rhaid canmol eu hymddygiad ag ymdrechion. Roedd hi’n bleser mawr i Mr Davies a Mr ap Myrddin fod wrth y llyw gyda grŵp gwych o fechgyn ble roedd llawer o hwyl a joio wedi’i gael.

Mae cyfnod prysur yn dod lan gyda’r tîm yn y chwarteri cwpan Abertawe, a chystadlaethau 7 bob ochr yr Urdd (Llanelli) a Rosslyn Park yn Llundain cyn y Pasg. Edrychwn ymlaen at wledd o rygbi.

Darlith Cymraeg i fl.12

Cynhaliwyd darlith arbennig heddiw i’r myfyrwyr sy’n astudio’r Gymraeg yn y Chweched Dosbarth. Croesawyd Dr Elain Price i’r ysgol er mwyn cynnal gweithdy gyda’r myfyrwyr ar y ffilm Hedd Wyn. Roedd yn gyfle gwych i ystyried a thrafod agweddau amrywiol o’r ffilm! Gwahoddwyd disgyblion o flwyddyn deuddeg Ysgol Gyfun Gwyr i ymuno â ni yn y sesiwn a hyfryd oedd gweld ystafell lawn o dros 30 o ddisgyblion sy’n astudio’r Gymraeg ym mlwyddyn deuddeg rhwng y ddwy ysgol. Diolch yn fawr i Dr Elain Price am ei harbenigedd ac am ddod aton ni i gynnal y gweithdy.

darlith1 darlith2