phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Amserlen Adolygu ac Arholiadau TGAU – Mehefin

Cliciwch ar y linc isod am fanylion o’r sesiynau adolygu sydd ar gael i ddisgyblion ynghyd ag amserlen o arholiadau TGAU mis Mehefin.

Amserlen Adolygu TGAU – Mehefin 2014

Amserlen Adolygu TGAU

Dyma amserlen adolygu TGAU i ddisgyblion blwyddyn 11.

Amserlen Adolygu TGAU

Cymerwch fantais o bob cyfle i lwyddo – pob lwc!

Adnoddau Profion Cenedlaethol i Rieni/Gofalwyr a Disgyblion – Llythrennedd a Rhifedd

Bydd disgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 yn eistedd Profion Cenedlaethol ar y 7fed, 8fed, 9fed a’r 12fed o Fai. Ma’e llyfrynnau yma yn rhoi gwybodaeth i rieni am y profion.

Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr – Profion Cenedlaethol

Llinell Amser – Profion Cenedlaethol

Mae disgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 hefyd wedi derbyn cryno ddisg sy’n llawn adnoddau i’w helpu i baratoi.

Sesiynau Adolygu Gwyliau Pasg i Fl.10-13

Cliciwch ar y linc isod i weld amserlen sesiynau adolygu sydd ar gael i ddigyblion bl.10-13 dros Gwyliau’r Pasg.

 Amserlen Adolygu Pasg 2014

Pob hwyl i dîm rygbi Blwyddyn 10 – Rownd derfynol Cwpan Ysgolion Abertawe

Pob hwyl i dîm rygbi Blwyddyn 10 sydd yn chwarae yn rownd derfynol Cwpan Ysgolion Abertawe nos Fercher yma yn erbyn Olchfa ar gae San Helens. Fydd y gic gyntaf am 6 o’r gloch. Dewch lawr i gefnogi’r bechgyn!

Arholiadau Cymraeg Bl 7-9

Bydd gan flwyddyn 7 un arholiad Cymraeg, sef arholiad ysgrifennu (awr a hanner). Bydd dau gwestiwn- un cwestiwn creadigol (ysgrifennu stori/dyddiadur/llythyr anffurfiol/ymson) ac un cwestiwn mynegi barn (ysgrifennu erthygol/araith/llythyr ffurfiol). Bydd y cwestiwn penodol yn cael ei osod ar y papur.
Bydd gan flwyddyn 8 a blwyddyn 9 dau arholiad Cymraeg, sef arholiad ysgrifennu (awr a hanner) ac arholiad gramadeg (hanner awr). Bydd y papur ysgrifennu yn dilyn yr un drefn a phapur blwyddyn 7.

Her Bardd Plant Cymru

Cymerodd yr ysgol ran yn her Bardd Plant Cymru i greu cerdd fwya’r byd am wahanol ardaloedd o Gymru. Anfonwyd llu o benillion o’r ysgol at Aneirin Karadog, sef y Bardd Plant presennol ac fe ddewiswyd un o’n penillion ni ar gyfer rhifyn diweddaraf “Iaw!”Pennill gan Fryn Tawe yn Iaw!