phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Clwb ‘Raspberry Pi’

Dros y tymor diwethaf rydym wedi bod yn ffodus iawn i fod yn rhan o gynllun cyffrous Prifysgol Abertawe, TechnoCamps a Life Academy. Daeth myfyriwr o Brifysgol Abertawe atom am gyfnod i gefnogi a dysgu o fewn yr adran TGCh a rhedeg clwb cinio Raspberry Pi.

Roedd y disgyblion wrth eu bodd, nifer yn defnyddio Raspberry Pi a rhaglenni am y tro cyntaf.

Rhys Whatty: Gwnes i fwynhau dysgu sut i raglenni gan ddefnyddio Raspberry Pi.

Osian Cleaver: Roeddwn wedi mwynhau dysgu sut i gysylltu’r Pi i’r PC a rhaglenni yn C. Rydw i am ddysgu mwy.

IMG_0743IMG_0747IMG_0737

Gwaith Blwyddyn 7&8 – Adran DT

Tymor yma, mae blwyddyn 7 ac 8 wedi bod wrthi yn creu pypedau llaw (allan o ddeunyddiau ailgylchu) a hetiau hwyl. Dyma rhai o ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8 yn arddangos eu gwaith.

GwaithDT3 GwaithDT2 GwaithDT1 GwaithDT4

Cystadleuaeth Dylunio Cerdyn Nadolig

Dyma’r drydedd flwyddyn i ddisgyblion blwyddyn 7 astudio’r Cwrs Camu, ac un o weithgareddau’r cwrs y tymor hwn oedd dylunio cerdyn Nadolig swyddogol yr ysgol. Roedd y safon yn uchel iawn, ond Daniel Russell o 7E a ddaeth i’r brig. Llongyfarchiadau mawr i ti Daniel!

cardennadolig13

Ymweliad i Sioe Ffasiwn y Clotheshowlive

Aeth 49 o ddisyblion i Birmingham i’r Clotheshowlive i weld y sioe ffasiwn fawreddog wythnos diwethaf.

Dyma uchafbwyntiau’r dydd i ambell ddisgybl –

Sally a Naomi (blwyddyn 9)– ‘gweld sioe ffasiwn mor broffesiynol a’r siopa wrth gwrs!’

Sammy Jo and Megan (blwyddyn 12) ‘cwrdd a chyfarch y modelau o’r sioe’.

Cerys Lewis, Caitlyn, Megan a Cerys Young (blwyddyn 9).  ‘ Wnaethom fwynhau gwylio’r dawnsio ballet ar y catwalk’.

clothesshowclothesshow2clothesshow5clothesshow3clothesshow4

 

Nadolig Llawen!

Diolch i Ioan Bartlett 9E am gynhyrchu’r fideo.

Taith Nadoligaidd Tafodau Tawe

Aeth criw o ddisgyblion Tafodau Tawe i fowlio deg a mwynhau gwledd yn Pizza Hut nos Fercher, Rhagfyr yr 11eg. Bwriad y clwb yw cysylltu â disgyblion o ysgolion Cymraeg eraill yn yr ardal. Rydyn ni wedi bod mewn cysylltiad y tymor hwn gydag Ysgol Gyfun Aberaeron ac Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.

bowlio

Ymweliad y Bac

Gwnaeth myfyrwyr blwyddyn 12  ymweld yn ddiweddar a Amgueddfa Werin Sain Ffagan a Bae Caerdydd wrth astudio agweddau yn ymwneud a threftadaeth, diwylliant a datblygiad economaidd a thechnolegol yng Nghymru.

bac3 bac2 bac1 bac4