phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Profion Cenedlaethol

Cliciwch isod i gael gwybodaeth pellach am y Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd, neu ewch at safwe ‘Dysgu Cymru’:

http://www.bryntawe.swansea.sch.uk/wp/wp-content/uploads/2017/04/Profion-Cenedlaethol-Darllen-a-Rhifedd-gwybodaeth-i-rhieni-gwarchodwyr.pdf

 

Safwe Dysgu Cymru

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/reading-and-numeracy-tests-information-for-parents-carers/?skip=1&lang=cy

 

 

 

 

 

 

Sut i adolygu’n effeithiol dros y Pasg.

Cliciwch isod am gymorth adolygu dros y Pasg.

Adolygu effeithiol

Sêl Gwisg Ysgol (Stoc cyfyngedig)

Eitemau gwisg ysgol ar werth ar nos Fawrth 4ydd o Ebrill 4-6yh yn Neuadd Fawr yr ysgol. Cyntaf I’r Felin.

Crys chwys nefi – 11-12, 13, XL – £5

Crys chwys lliw gwîn ymarfer corff merched – 11-12, S, M, L, XL – £5

Crys polo gwyn- L, XL & XXL – £5

Sgort – M, L, XL – £5

Siorts sidan – 32, 34, 36, 38 & 40” – £3

Siorts rygbi- 34, 36, 38, 40” – £4

Sanau – 4-7 & 11-14 – £4

Trwsus chwys – 32, 34, 36, 38, 40” gwast – £8

Crys rygbi – 34, 36, 38, 40, 42” – £8

Siwmper chweched dosbarth – merched / bechgyn S, M, L & XL – £7

2 crys gwyn bechgyn – 15, 16, 17” coler – £3

Taliad gydag arian neu siec.

 

Penwythnos Hyfforddiant Adran Chwaraeon yr URDD

Cliciwch isod am wybodaeth ar Benwythnos Hyfforddiant Adran Chwaraeon yr URDD.

Gorllewin_Penwythnos Hyfforddiant 2017

Swyddi Gwag

Rydym yn y broses o apwyntio ar hyn o bryd, cliciwch yma am fanylion.

Cynorthwydd Dysgu

Swydd Cynorthwyydd Dysgu

 

 

 

 

Gweithdy gyda Huw Aron

Cafodd criw o fechgyn bl.7 a 8 gyfle i brofi gweithdy gyda’r awdur a’r artist Huw Aaron ddydd Gwener 3/3/17. Huw Aaron sy’n creu’r cylchgrawn cartwn Mellten ac roedd y disgyblion wrth eu boddau’n darllen y cylchgrawn ac yna’n creu eu cymeriadau cartwn eu hunain a straeon bach.

Un o’r bechgyn a oedd yn rhan o’r gweithdy oedd Morgan Greenway “Dysgais sut i greu cartwnau diddorol er mwyn helpu plant i fwynhau darllen. Dysgon ni sut i ddangos emosiynau positif a negatif. Diolch i Huw Aaron am ddod aton ni”.

 

Diwrnod y Llyfr 2017

Dathlwyd Diwrnod y llyfr unwaith eto eleni gydag amrywiaeth o weithgareddau. Dechreuwyd y dathliadau gyda Gwasanaeth Diwrnod y Llyfr. Y Chweched arweiniodd y gwasanaeth a dangoswyd DVD a grëwyd dros yr wythnosau diwethaf o aelodau o’r Chweched a’r staff yn sôn am yr hyn maen nhw’n darllen ar hyn o bryd.

Hyfryd oedd gweld bod criw o staff a disgyblion yr ysgol wedi dangos cryn ddychymyg wrth wisgo fel cymeriadau o lyfrau.

Ar ddiwedd pob gwers yn ystod y dydd, ar y “tannoy”, darllenwyd addasiad o stori fer, gyda Mr Davies, Mr Jenkins a Mrs Edwards-Jones yn arddangos sgiliau actio gwych! Roedd pawb wedi clywed y stori gyfan erbyn diwedd y dydd.

Yn ystod amser egwyl, cynhaliwyd bore coffi a daeth Siop Tŷ Tawe i werthu llyfrau amrywiol.

Aeth y criw o fl.13 sy’n astudio Cymraeg i berfformio chwedl Branwen i blant Ysgol Felindre. Defnyddiwyd props gwreiddiol tu hwnt!

Cafodd criw o fl.9 gyfle i ddarllen gydag ysgolion Tirdeunaw, Lon Las a Gellionnen. Darllenwyd 5 stori i’r plant mewn cylchdro a chafwyd pleidlais am hoff lyfr y plant.

Gobeithio i bawb gael eu hatgoffa o’r mwynhad sydd i’w gael o ddarllen llyfrau.