skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Preifatrwydd

Datganiad Preifatrwydd

Rydym yn ymrwymedig i ddiogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn defnyddio'n gwefan. Caiff yr wybodaeth gyswllt a ddarperir gennych megis eich cyfeiriad e-bost neu eich rhif ffôn ei defnyddio i ymateb i geisiadau am wybodaeth yn unig ac ni chaiff ei rhannu â thrydydd parti.

Google Analytics

Mae'r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, sef gwasanaeth dadansoddi gwefan a ddarperir gan Google, Inc. (“Gwgl”). Mae Google Analytics yn defnyddio “cwcis”, sy'n ffeiliau testun ar eich cyfrifiadur i helpu'r wefan i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio'r wefan. Caiff yr wybodaeth sy'n dod o'r cwci ynghylch y ffordd rydych yn defnyddio'r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) ei throsglwyddo a'i storio gan Gwgl ar weinyddwyr yn yr Unol Daleithiau. Bydd Gwgl yn defnyddio'r wybodaeth hon er mwyn gwerthuso eich defnydd o'r wefan, gan lunio adroddiadau ar weithgarwch y wefan a defnydd o'r rhyngrwyd. Gall Gwgl drosglwyddo'r wybodaeth hon i sefydliadau trydydd parti lle bod angen gwneud hyn yn ôl y gyfraith, neu lle bod sefydliadau trydydd parti'n prosesu'r wybodaeth ar ran Gwgl. Ni fydd Gwgl yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall sydd gan Gwgl. Gallwch wrthod defnyddio'r cwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr. Fodd bynnag, sylwer os byddwch yn gwneud hyn, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio natur ymarferol y wefan hon. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i Gwgl brosesu data amdanoch chi yn y ffordd ac am y dibenion a nodir uchod.

Amodau defnydd

Ymwadiad

Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth ar y wefan hon yn gywir. Fodd bynnag, gall y cynnwys newid ac ni allwn dderbyn unrhyw atebolrwydd am gywirdeb yr holl wybodaeth a gyhoeddir yma. Rydym yn cadw'r hawl i wneud newidiadau heb rybudd.

Hawlfraint

Mae'r testun, y delweddau a'r cynnwys ar y wefan hon o dan hawlfraint oni nodir yn wahanol.

Cysylltiadau Allanol

Nid yw Ysgol Bryn Tawe'n gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol ac ni allwn warantu eu bod yn gywir nac o reidrwydd yn cefnogi unrhyw farn.