skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Prosbectws

Cyrsiau Cyfnod Allweddol 4

Lawr lwytho / Darllen y Prosbectws

I ddarllen y prosbectws cliciwch ar y cysylltiad uchod. Er mwyn ei darllen neu argraffu yn hwyrach, rhaid cadw’r ffeil ar eich cyfrifiadur. Gwnewch hyn trwy glic ar y dde a dewis “Save Target As…” neu “Save Link As…”

Os gewch broblemau darllen y prosbectws, efallai bod rhaid lawr lwytho’r Adobe Acrobat Reader rhydd.