phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Rhestr Staff

Corff y Llywodraethwyr

Clerc
Mrs Eirian Leonard
Pennaeth
Mr Simon Davies
Cymunedol
Mr Heini Gruffudd, Cadeirydd - 03/11/2019
Mrs Sarah East - 22/11/2019
SWYDD WAG
Mrs Davida Lewis - 03/11/2019
Mr Alun Jones Is Gadeirydd - 16/11/2019
AALI
Mr John James - 15/10/2019
Mrs Sian Davies -21/01/2020
Parch Eirian Wyn - 15/10/2019
Mr Meirion Howells-21/10/2020
Mr Dewi Geraint Morris -17/02/2019
Rhiant
Mrs Janet Rowlands -05/10/2018
Mrs Esther Wood -05/10/2018
Mrs Bethan James - 12/11/2017
Mrs Adele Thomas - 09/12/2019
Dr Stephen Bassett -04/01/2019
Mrs Eleni Maria Cordingley - 05/05/2020
Staff
Mr Chris Shaw (Athro) -16/11/2020
Mr Carwyn Jenkins (Dirprwy Bennaeth) 06/02/2019
Mrs Jayne Bowen - (Staff) 11/11/2019

Uwch Dîm Arwain

Mr Simon Davies
Pennaeth
Mr Carwyn Jenkins
Dirprwy Bennaeth / Athro Gwyddoniaeth
Mr Mark Bridgens
Pennaeth Cynorthwyol / Athro DT
Mrs Rhian Edwards-Jones
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Gymraeg
Mr Gari Wyn Jones
Pennaeth Cynorthwyol / Athro Mathemateg
Mrs Nerys Vaughan
Pennaeth Cynorthwyol / Arweinwydd Dysgu CA4 a Blwyddyn 11 / Athrawes Hanes

Tîm Bugeiliol

Mrs Angharad Stephens
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 7 a Phontio / Arweinydd y Cwricwlwm Sylfaen
Mrs Naomi Tootill Evans
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 8 / Athrawes Saesneg
Miss Heledd Clarke
Arweinwydd Dysgu CA3 a Blwyddyn 9 / Athrawes Y Gymraeg
Mr Rhodri Thomas
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 10 / Pennaeth yr Adran Addysg Gorfforol
Mrs Nerys Vaughan
Pennaeth Cynorthwyol / Arweinwydd Dysgu CA4 a Blwyddyn 11 / Athrawes Hanes
Mr Ben Davies
Pennaeth y Chweched Dosbarth / Athro Daearyddiaeth
Miss Catrin Lyall
Dirprwy Bennaeth Y Chweched Dosbarth / Cydlynnydd CA3 y Gyfadran Gymraeg

Staff Addysgu

Mrs Carys Bryant
Athrawes Ymddygiad
Mrs Meleri Cole
Pennaeth y Gyfadran Celfyddydau Mynegiannol
Miss Carys Comley
Athrawes Saesneg
Mr Gareth Davies
Gwasanaethau Cyhoeddus CA4 / Cydlynydd Gwobr Dug Caeredin / Athro Addysg Gorfforol
Mrs Lisa Davies
Athrawes Saesneg
Mrs Rhian Davis
Pennaeth Daearyddiaeth a Hamdden
Mrs Shân Davies
Athrawes Addysg Gorfforol
Miss Nicola Evans
Arweinydd Cwrs Camu / Astudiaethau'r Cyfryngau CA4 / Athrawes Cymraeg
Mr David Fletcher
Athro TGCh / Busnes
Mrs Julie Fletcher
Pennaeth yr Adran TGCh / Cydlynydd TGCh / Astudiaethau Busnes CA4
Mr Rhys Havard
Cydlynydd Peirianneg CA5 / Athro Mathemateg
Mrs Emma Howells
Pennaeth Hanes a Chyfadran y Dyniaethau
Miss Lisa James
Pennaeth yr Adran Cemeg
Mrs Ruth Jenkins
Pennaeth yr Adran Addysg Grefyddol
Mr Chris Jones
Pennaeth yr Adran Bioleg
Mrs Mali Jones
Pennaeth y Gyfadran Ieithoedd Modern
Miss Meinir Jones
Pennaeth Cyfadran y Gymraeg
Mr Neil Jones
Pennaeth y Gyfadran Fathemateg
Mrs Nia Jones
Athrawes Gwyddoniaeth
Mrs Victoria Jones
Cydlynydd CA3 y Gyfadran Saesneg / Llythrennedd
Mr Ciaran Lloyd
Athro DT / Adeiladwaith CA4
Mr Peter Lloyd
Pennaeth y Gyfadran Wyddoniaeth / Athro Peirianneg
Mr Rhun Llwyd
Pennaeth y Gyfadran DT
Miss Lindzi Miller
Athrawes Iechyd a Gofal / Gwasanaethau Cyhoeddus
Mrs Judith Morgan
Cydlynydd Technoleg Bwyd
Miss Lydia Morgan
Athrawes Dyniaethau
Mrs Marie Phillips
Cydlynydd BTEC Chwaraeon
Mrs Rebecca Richards
Cydlynydd BTEC Gwyddoniaeth / Cydlynydd CA3 yn y Gyfadran Gwyddoniaeth
Mr Sion Roberts
Athro Cymraeg
Mr Chris Shaw
Pennaeth y Gyfadran Saesneg
Mrs Nerys Stephens
Athrawes Celf / DT
Mrs Elin Thomas
Cydlynydd CA3 yn y Gyfadran Mathemateg / Rhifedd
Mrs Rhian Thomas
Pennaeth yr Adran Celf a Tecstiliau
Mrs Clare Watson
Pennaeth Uned Iaith a Lleferydd
Mr Alun Williams
Pennaeth yr Adran Cerdd
Mrs Bethan Williams
Arweinydd a Chydlynydd yr adran Mynediad i Ddysgu
Mrs Bethan Williams
Athrawes Ieithoedd Modern
Mrs Rhiannon Williams
Cydlynydd CA3 yn y Gyfadran Gwyddoniaeth
Mrs Catrina Williamson
Athrawes Mathemateg

Yn ôl at y brig

Staff Cynorthwyol

Mrs Margaret Bartlett
Swyddog Gweinyddol / Dyblygu deunyddiau / Cynorthwy-ydd Arlwyo
Mr Omar Bechar
Technegydd TGCh
Mrs Jayne Bowen
Rheolwr Cyllid
Mr Jason Burgess
Gofalwr
Mrs Donna Cornelius
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Darrell Cox
Cynorthwy-ydd Technegydd TGCh
Mr Geraint Davies
Rheolwr Safle
Mrs Rhian Davies
Swyddog Arholiadau
Mrs Ruth Davies
Cynorthwy-ydd Dysgu Uned Iaith a Lleferydd
Mrs Auriona Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Brian Evans
Technegydd DT
Mr Gavin Evans
Swyddog Datblygu Rygbi
Mrs Rhian Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Barry Hobbins
Swyddog Diogelwch
Mrs Jayne Hughes
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Eirian Leonard
Rheolwr Busnes/Clerc Llywodraethwyr
Mrs Sue Lewis
Swyddog Cofrestru/Gweinyddol
Mrs Debbie Lloyd
Technegydd Gwyddoniaeth
Miss Lynwen Matthews
Derbynydd / Llyfrgellydd
Mr Hywel Pugh
Rheolwr yr Ystafell Gynhwysiant / Goruchwyliwr Gwersi
Mr Alun Rees
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Angharad Rees
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Emma Rees
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Ffion Roberts
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Duncan Rowe
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Catherine Thomas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Derrick Thomas
Cynorthwy-ydd Dysgu / Goruchwyliwr Gwersi
Mrs Mair Wilson
Cynorthwy-ydd Dysgu Uned Iaith a Lleferydd

Yn ôl at y brig

Swyddi Gwag

Athro Mathemateg

Rydym yn chwilio am athro/athrawes ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag adran lwyddiannus. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus i addysgu Mathemateg ar draws bob cyfnod allweddol, gan gyfrannau at gyrsiau TGAU a Safon Uwch.

Gyda datblygiadau cyffrous iawn ym myd addysg, â’r ffocws ar ddatblygu medrau rhifedd a meddwl dwfn disgyblion, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus â’r cyfle i gyfrannu’n helaeth at ddatblygu rhifedd ein disgyblion, yn uniongyrchol a thrwy gefnogi athrawon eraill ar draws yr Ysgol.

Wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe ac yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4, ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau’r ysgol yn ogystal â sicrhau’r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Rydym yn gallu cynnig:

  • y cyfle i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, hapus a gweithgar
  • y cyfle i weithio o fewn y Gyfadran Mathemateg sydd yn ymrwymedig i gydweithio’n agos er mwyn sicrhau llwyddiant pob disgybl o bob gallu.
  • y cyfle i weithio gyda thîm o athrawon a staff cefnogol proffesiynol, talentog a blaengar, sydd yn llwyr ymrwymedig i sicrhau llwyddiant yr ysgol ac yn barhaus yn barod i fynd yr ail filltir er lles ein disgyblion.
  • y potensial ar gyfer datblygiad gyrfa pellach o fewn y Gyfadran a’r ysgol.
  • Dyddiad Cau: Dydd Gwener 19eg o Mai 2017 am 12:00y.h.
  • Rhestr fer: Dydd Gwener 19eg o Mai 2017
  • Cyfweliadau: Dydd Mawrth 23ain o Fai 2017
  • Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog
  • Telerau’r swydd: Cytundeb blwyddyn - cyfnod mamolaeth
  • Dechrau: 1af o Fedi 2017

Lawrlwythwch ffurflen gais