skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Rhestr Staff

Corff y Llywodraethwyr

Clerc
Mrs Eirian Leonard
Pennaeth
Mr Simon Davies
Cymunedol
Mr Heini Gruffudd, Cadeirydd - 03/11/2019
Mrs Sarah East - 22/11/2019
Mrs Carys Davies-08/03/2021
Mrs Davida Lewis - 03/11/2019
Mr Alun Jones Is Gadeirydd - 16/11/2019
AALl
Mr Adrian Laurence- 24/08/2021
Mrs Sian Davies -21/01/2020
Parch Eirian Wyn - 15/10/2019
Mr Meirion Howells-21/10/2020
Mr Dewi Geraint Morris -17/02/2019
Rhiant
Mrs Janet Rowlands -05/10/2018
Mrs Esther Wood -05/10/2018
Mrs Bethan James - 12/11/2021
Mrs Adele Thomas - 09/12/2019
Mr Elgan Davies Jones-21-06-2021
Mrs Eleni Maria Cordingley - 05/05/2020
Staff
Mr Chris Shaw (Athro) -16/11/2020
Mr Carwyn Jenkins (Dirprwy Bennaeth) 06/02/2019
Mrs Jayne Bowen - (Staff) 11/11/2019

Uwch Dîm Arwain

Mr Simon Davies
Pennaeth
Mr Carwyn Jenkins
Dirprwy Bennaeth / Athro Gwyddoniaeth
Mr Mark Bridgens
Pennaeth Cynorthwyol / Athro DT
Mrs Rhian Edwards-Jones
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Gymraeg
Mrs Nerys Vaughan
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Hanes

Tîm Bugeiliol

Mrs Angharad Stephens
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 7 a Phontio / Arweinydd y Cwricwlwm Sylfaen
Mrs Rhian Davis
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 8 / Athrawes Daearyddiaeth
Mrs Naomi Tootill Evans
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 10 / Athrawes Saesneg
Miss Heledd Clarke
Arweinwydd Dysgu CA3 a Blwyddyn 9 / Athrawes Y Gymraeg
Mr Rhodri Thomas
Arweinwydd Dysgu CA4 a Blwyddyn 11 / Pennaeth yr Adran Addysg Gorfforol
Mrs Nerys Vaughan
Pennaeth Cynorthwyol / Arweinwydd Dysgu CA4 a Blwyddyn 11 / Athrawes Hanes
Mr Ben Davies
Pennaeth y Chweched Dosbarth / Athro Daearyddiaeth
Miss Catrin Lyall
Dirprwy Bennaeth Y Chweched Dosbarth / Cydlynnydd CA3 y Gyfadran Gymraeg

Staff Addysgu

Adran Mynediad i Ddysgu
Mrs Bethan Williams - Arweinydd a Chydlynydd yr Adran Mynediad i Ddysgu
Cymraeg
Miss Meinir Jones - Pennaeth Cyfadran y Gymraeg/Llythrennedd
Miss Nicola Evans - Astudiaethau'r Cyfryngau CA4
Mr Sion Roberts - Cydlynydd CAMU
Mr Elidir Llŷr Dafydd
Saesneg
Mr Chris Shaw
Pennaeth y Gyfadran Saesneg
Mrs Lisa Davies
Mrs Victoria Jones - Cydlynydd CA3 y Gyfadran Saesneg / Llythrennedd
Miss Carys Comley
Mr Phillip Higginson
Ieithoedd Modern
Mrs Mali Jones - Pennaeth yr Adran Ieithoedd Modern
Mrs Bethan Williams
Mathemateg
Mr Neil Jones - Pennaeth y Gyfadran Fathemateg
Mrs Catrina Williamson
Mr Rhys Havard - Cydlynydd CA5 Peirianneg/Amserlennydd
Miss Angharad Morris
Miss Angharad Jenkins
Mrs Carly Shanklin
Gwyddoniaeth
Mr Arwyn Lloyd
Pennaeth y Gyfadran Wyddoniaeth / Athro Ffiseg
Mr Chris Jones - Pennaeth Bioleg
Miss Lisa James - Pennaeth Cemeg
Mrs Rhiannon Williams - Cydlynydd CA3 yn yr Adran Wyddoniaeth
Mrs Rebecca Richards - Cydlynydd CA3 yn yr Adran Wyddoniaeth
Mr Aled Mason
Addysg Gorfforol
Mrs Marie Phillips
Miss Shân Davies
Mr Gareth Davies - Cydlynydd Gwobr Dug Caeredin / Gwasanaethau Cyhoeddus
Mr Llion Jones
Mrs Ruth Jenkins - Pennaeth Addysg Grefyddol
Cerdd
Mr Alun Williams - Pennaeth yr Adran Gerdd
Hanes
Mrs Emma Howells - Pennaeth yr Adran Hanes a Ddyniaethau
Dyniaethau
Miss Lydia Morgan
Mr Gareth Thomas
Drama ac Astudiaethau'r Theatr
Mrs Meleri Cole - Pennaeth yr Adran Ddrama
Dylunio Technoleg
Mr Rhun Llwyd - Pennaeth yr Adran Dechnoleg
Mr Ciaran Lloyd - Adeiladwaith
Mrs Rhian Thomas - Pennaeth yr Adran Gelf
Mrs Nerys Stephens - Athrawes Gelf
Mrs Judith Morgan - Cydlynydd Technoleg Bwyd
TGCh
Mr Gary Davies - Pennaeth yr Adran Fusnes
Mr David Fletcher - Pennaeth yr Adran TGCh
Gwasanaethau Cyhoeddus
Miss Lindzi Miller - Cydlynydd Iechyd a Gofal a Gofal Plant

Yn ôl at y brig

Staff Cynorthwyol

Mrs Jayne Hughes
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Rhian Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Donna Cornelius
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Derrick Thomas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Auriona Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Angharad Rees
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Emma Rees
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Adam Lloyd
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Billy Williams
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Leanne Richards
Adran yr Uned Gwella/Arweinydd yr Adran
Mr Duncan Rowe
Adran yr Uned Gwella/Prosiect Cynnydd
Mr Hywel Pugh
Rheolwr Cynhwysiant / Goruchwylydd Gwersi
Mr Gavin Evans
Swyddog Rygbi
Mrs Eirian Leonard
Rheolwr Busnes
Mrs Jayne Bowen
Swyddog Cyllid
Mrs Rhian Davies
Swyddog Arholiadau
Mrs Sue Lewis
Swyddog Gweinyddu'r System Gofrestru
Miss Lynwen Matthews
Derbynnydd/Llyfrgellydd
Miss Margaret Bartlett
Swyddog Gweinyddol
Mr Brian Evans
Technegydd DT
Mr Omar Bechar
Technegydd TGCh
Mr Craig Maloney
Cynorthwy-ydd Technegydd TGCH
Mrs Debbie Lloyd
Technegydd Gwyddoniaeth
Mr Geraint Davies
Rheolwr Safle
Mr Jason Burgess
Gofalwr
Mr Barry Hobbins
Swyddog Diogelwch
Mrs Clare Watson
Pennaeth Adran Yr Uned Iaith a Lleferydd
Mrs Ruth Davies
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Mrs Mair Wilson
Uned Iaith a Lleferydd/Cynorthwy-ydd
Mrs Nia C Davies
Athrawes Teithio Canu
Mrs Nia Jenkins
Athrawes Teithio Telyn

Yn ôl at y brig

Swyddi Gwag