phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Rhestr Staff

Corff y Llywodraethwyr

Clerc
Mrs Eirian Leonard
Pennaeth
Mr Simon Davies
Cymunedol
Mr Heini Gruffudd, Cadeirydd - 03/11/2019
Mrs Sarah East - 22/11/2019
SWYDD WAG
Mrs Davida Lewis - 03/11/2019
Mr Alun Jones Is Gadeirydd - 16/11/2019
AALI
Mr John James - 15/10/2019
Mrs Sian Davies -21/01/2020
Parch Eirian Wyn - 15/10/2019
Mr Meirion Howells-21/10/2020
Mr Dewi Geraint Morris -17/02/2019
Rhiant
Mrs Janet Rowlands -05/10/2018
Mrs Esther Wood -05/10/2018
Mrs Bethan James - 12/11/2017
Mrs Adele Thomas - 09/12/2019
Dr Stephen Bassett -04/01/2019
Mrs Eleni Maria Cordingley - 05/05/2020
Staff
Mr Chris Shaw (Athro) -16/11/2020
Mr Carwyn Jenkins (Dirprwy Bennaeth) 06/02/2019
Mrs Jayne Bowen - (Staff) 11/11/2019

Uwch Dîm Arwain

Mr Simon Davies
Pennaeth
Mr Carwyn Jenkins
Dirprwy Bennaeth / Athro Gwyddoniaeth
Mr Mark Bridgens
Pennaeth Cynorthwyol / Athro DT
Mrs Rhian Edwards-Jones
Pennaeth Cynorthwyol / Athrawes Gymraeg
Mr Gari Wyn Jones
Pennaeth Cynorthwyol / Athro Mathemateg
Mrs Nerys Vaughan
Pennaeth Cynorthwyol / Arweinwydd Dysgu CA4 a Blwyddyn 11 / Athrawes Hanes

Tîm Bugeiliol

Mrs Angharad Stephens
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 7 a Phontio / Arweinydd y Cwricwlwm Sylfaen
Mrs Naomi Tootill Evans
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 8 / Athrawes Saesneg
Miss Heledd Clarke
Arweinwydd Dysgu CA3 a Blwyddyn 9 / Athrawes Y Gymraeg
Mr Rhodri Thomas
Arweinwydd Dysgu Blwyddyn 10 / Pennaeth yr Adran Addysg Gorfforol
Mrs Nerys Vaughan
Pennaeth Cynorthwyol / Arweinwydd Dysgu CA4 a Blwyddyn 11 / Athrawes Hanes
Mr Ben Davies
Pennaeth y Chweched Dosbarth / Athro Daearyddiaeth
Miss Catrin Lyall
Dirprwy Bennaeth Y Chweched Dosbarth / Cydlynnydd CA3 y Gyfadran Gymraeg

Staff Addysgu

Mrs Carys Bryant
Athrawes Ymddygiad
Mrs Meleri Cole
Pennaeth y Gyfadran Celfyddydau Mynegiannol
Miss Carys Comley
Athrawes Saesneg
Mr Gareth Davies
Gwasanaethau Cyhoeddus CA4 / Cydlynydd Gwobr Dug Caeredin / Athro Addysg Gorfforol
Mrs Lisa Davies
Athrawes Saesneg
Mrs Rhian Davis
Pennaeth Daearyddiaeth a Hamdden
Mrs Shân Davies
Athrawes Addysg Gorfforol
Miss Nicola Evans
Arweinydd Cwrs Camu / Astudiaethau'r Cyfryngau CA4 / Athrawes Cymraeg
Mr David Fletcher
Athro TGCh / Busnes
Mrs Julie Fletcher
Pennaeth yr Adran TGCh / Cydlynydd TGCh / Astudiaethau Busnes CA4
Mr Rhys Havard
Cydlynydd Peirianneg CA5 / Athro Mathemateg
Mrs Emma Howells
Pennaeth Hanes a Chyfadran y Dyniaethau
Miss Lisa James
Pennaeth yr Adran Cemeg
Mrs Ruth Jenkins
Pennaeth yr Adran Addysg Grefyddol
Mr Chris Jones
Pennaeth yr Adran Bioleg
Mrs Mali Jones
Pennaeth y Gyfadran Ieithoedd Modern
Miss Meinir Jones
Pennaeth Cyfadran y Gymraeg
Mr Neil Jones
Pennaeth y Gyfadran Fathemateg
Mrs Nia Jones
Athrawes Gwyddoniaeth
Mrs Victoria Jones
Cydlynydd CA3 y Gyfadran Saesneg / Llythrennedd
Mr Ciaran Lloyd
Athro DT / Adeiladwaith CA4
Mr Peter Lloyd
Pennaeth y Gyfadran Wyddoniaeth / Athro Peirianneg
Mr Rhun Llwyd
Pennaeth y Gyfadran DT
Miss Lindzi Miller
Athrawes Iechyd a Gofal / Gwasanaethau Cyhoeddus
Mrs Judith Morgan
Cydlynydd Technoleg Bwyd
Miss Lydia Morgan
Athrawes Dyniaethau
Mrs Marie Phillips
Cydlynydd BTEC Chwaraeon
Mrs Rebecca Richards
Cydlynydd BTEC Gwyddoniaeth / Cydlynydd CA3 yn y Gyfadran Gwyddoniaeth
Mr Sion Roberts
Athro Cymraeg
Mr Chris Shaw
Pennaeth y Gyfadran Saesneg
Mrs Nerys Stephens
Athrawes Celf / DT
Mrs Elin Thomas
Cydlynydd CA3 yn y Gyfadran Mathemateg / Rhifedd
Mrs Rhian Thomas
Pennaeth yr Adran Celf a Tecstiliau
Mrs Clare Watson
Pennaeth Uned Iaith a Lleferydd
Mr Alun Williams
Pennaeth yr Adran Cerdd
Mrs Bethan Williams
Arweinydd a Chydlynydd yr adran Mynediad i Ddysgu
Mrs Bethan Williams
Athrawes Ieithoedd Modern
Mrs Rhiannon Williams
Cydlynydd CA3 yn y Gyfadran Gwyddoniaeth
Mrs Catrina Williamson
Athrawes Mathemateg

Yn ôl at y brig

Staff Cynorthwyol

Mrs Margaret Bartlett
Swyddog Gweinyddol / Dyblygu deunyddiau / Cynorthwy-ydd Arlwyo
Mr Omar Bechar
Technegydd TGCh
Mrs Jayne Bowen
Rheolwr Cyllid
Mr Jason Burgess
Gofalwr
Mrs Donna Cornelius
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Darrell Cox
Cynorthwy-ydd Technegydd TGCh
Mr Geraint Davies
Rheolwr Safle
Mrs Rhian Davies
Swyddog Arholiadau
Mrs Ruth Davies
Cynorthwy-ydd Dysgu Uned Iaith a Lleferydd
Mrs Auriona Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Brian Evans
Technegydd DT
Mr Gavin Evans
Swyddog Datblygu Rygbi
Mrs Rhian Evans
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Barry Hobbins
Swyddog Diogelwch
Mrs Jayne Hughes
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Eirian Leonard
Rheolwr Busnes/Clerc Llywodraethwyr
Mrs Sue Lewis
Swyddog Cofrestru/Gweinyddol
Mrs Debbie Lloyd
Technegydd Gwyddoniaeth
Miss Lynwen Matthews
Derbynydd / Llyfrgellydd
Mr Hywel Pugh
Rheolwr yr Ystafell Gynhwysiant / Goruchwyliwr Gwersi
Mr Alun Rees
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Angharad Rees
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mrs Emma Rees
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Ffion Roberts
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Duncan Rowe
Cynorthwy-ydd Dysgu
Miss Catherine Thomas
Cynorthwy-ydd Dysgu
Mr Derrick Thomas
Cynorthwy-ydd Dysgu / Goruchwyliwr Gwersi
Mrs Mair Wilson
Cynorthwy-ydd Dysgu Uned Iaith a Lleferydd

Yn ôl at y brig

Swyddi Gwag